nov 24, 2014

12 concrete vragen naar aanleiding van het openbaar onderzoek van een parking op The Loop

Gents MilieuFront en Unizo eisen volledige transparantie rond The Loop

Gents MilieuFront en UNIZO stelden woensdag 19 november vragen bij de bouwvergunning van een parking aan The Loop. De antwoorden van de stad: 'de beslissing over The Loop werd tijdens de vorige legislatuur genomen', 'de krachtlijnen liggen al jaren vast', 'het is not done om commentaar te geven op geplande projecten', 'de winkels zullen alleen oude collecties verkopen' zijn totaal ontoereikend en onbevredigend. Daarom eisen UNIZO en Gents MilieuFront volledige duidelijkheid en roepen zij op tot een koerswijziging.

1) Welke afspraken heeft de stad gemaakt met de projectontwikkelaars?

Gents MilieuFront vroeg in 2014 al een aantal keren de overeenkomsten op tussen de stad en de projectontwikkelaars. Telkens werd het verzoek afgewezen omdat er 'vertrouwelijke' informatie in staat.
We horen nu dat de projectontwikkelaars dreigen met schadeclaims van miljoenen euro's als het project niet doorgaat. Bovendien horen we dat de stad tientallen miljoenen euro's uit eigen middelen investeert om de parking op The Loop te bouwen. Dit project en de vele miljoenen euro's behoren toe aan de Gentenaars en GMF en UNIZO willen daartoe inzicht krijgen in de volledige overeenkomst tussen alle partijen.
Dit onder meer om te bepalen of er hier sprake is van concurrentievervalsing tussen handelaars in het centrum en het Outletcentrum op The Loop.

7 concrete vragen

 • Kunnen de diverse contracten en overeenkomsten ingekeken worden ?
 • Wie investeert wat in het gehele project ? Hoeveel wordt hierin bijgedragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de gemeenschap ?
 • Wat is de return voor de stedelijke financiĆ«n ?
 • Welke toezeggingen zijn gedaan aan de projectontwikkelaars ?
 • Wat is de roadmap ?
 • Hoeveel bedragen de mogelijke schadeclaims ?
 • Hoe zal men concreet garanderen dat het outletcentrum enkel oude collecties verkoopt ?

Welke beloftes heeft de stad Gent voor een vierde rijstrook of een treinstation op The Loop?

Om het verkeer in de toekomst vlot te laten lopen op de site stellen de projectontwikkelaars in hun plan voor dat er een vierde rijstrook op de E40 en een treinstation dient te komen. In tijden waar zowel de Federale als de Vlaamse Overheid zwaar bespaart, lijkt dit pure fictie. En beginnen nadenken over hoe je de mobiliteitsknoop wil oplossen nadat het Outletcentrum er staat, heeft ook geen zin. Als de projectontwikkelaars en de stad hun zin krijgen start de bouw van de parking en het outletcentrum begin 2015. Graag willen we van de stad en de projectontwikkelaars een duidelijk antwoord van welke concrete beloftes ze hebben gekregen van de hogere overheid en de NMBS om een vierde rijstrook en een treinstation op de site te voorzien.

2 conrete vragen:

 • 4de rijstrook E40: zijn er concrete toezeggingen rond de aanleg hiervan ? Wat zal de geraamde kostprijs zijn ?
 • Treinstation op The Loop: zijn er concrete toezeggingen ? Wat zal de geraamde kostprijs zijn ?

3) Klimaatneutraliteit en duurzaamheid

De stad wil werken naar klimaatneutraliteit. De te verwachten bijkomende autobewegingen zullen wellicht een negatief effect hebben op de snelheid waarmee deze doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. In het bestuursakkoord staat "bij de ontwikkeling van The Loop waakt het nieuwe bestuur erover dat op geen enkel moment de grenswaarden inzake mobiliteit worden overschreden". "De duurzaamheidsmeter bij stadsontwikkelingsprojecten worden zo ruim mogelijk toegepast"

3 concrete vragen:

 • Wat zal de impact van dit project en met name de komst van 3 miljoen bijkomende autobewegingen zijn op de ambitie van Gent om te evolueren naar een klimaatneutrale stad ?
 • Welke bijkomende maatregelen rond klimaatneutraliteit dient men te voorzien om de ambitie van klimaatneutrale stad toch waar te maken ? Wat zal de kostprijs hiervan zijn ?
 • Welke resultaten geeft de toepassing van de duurzaamheidsmeter op het project The Loop ?

Conclusie: de toekomst begint nu!

De coalitiepartners verwijzen naar afspraken uit het verleden en de vorige legislatuur. Dit project is wel door alle coalitiepartners in het huidige bestuursakkoord bekrachtigd. Echter, de wereld is constant in verandering en dit project - een grote shoppingmall aan de rand van de stad - is met de inzichten die we nu hebben, voorbijgestreefd. De stad moet de moed opbrengen om dit project te herbekijken en naar de prullenmand te verwijzen. Of wordt dit het bestuur dat de grootste parking aan Gent schenkt? Het bestuur dat plat op de buik gaat voor het grote vastgoedgeweld? En schadeclaims van de projectontwikkelaars... dat waren de zelfde argumenten van de bouwheren van de Lange Wapper in Antwerpen. De Lange Wapper komt er nu toch ook niet?

Ondertussen groeit het besef bij velen dat dit type projecten niet bijdragen tot een evenwichtige stadsontwikkeling maar enkel het individueel belang van enkele projectontwikkelaars dienen. Reeds honderden personen reageerden op deze website.

UNIZO en Gents MilieuFront gaan verder met hun campagne om de stad en de gemeentekernen rond Gent levendig te houden.

Contactpersonen:
, GSM 0477 775 230
, GSM 0472 47 07 34