nov 17, 2014

Unizo en Gents MilieuFront lanceren campagne tegen The Loop

Met een ludieke actie onder de vorm van een uitvaart, dienen UNIZO en Gents Milieufront vandaag hun bezwaarschift in tegen de bouw- en milieuvergunningsaanvraag van de megaparking en het outletcentrum aan The Loop. De actievoerders protesteren zwaar tegen ‘het nieuwe Uplace aan de Leie’ met een sensibiliseringscampagne en roepen handelaars en inwoners van Gent en rondom Gent op om mee te protesteren.

Bezwaarschift en start van sensibiliseringscampagne
“Dit megalomaan shoppingscentrum zal zorgen voor een verkeersinfarct en Gent omtoveren tot een spookstad. Dit project is een gevaar voor de commerciële leefbaarheid van het stadscentrum en omliggende gemeenten, een garantie op een verkeersinfarct, problematisch voor de luchtkwaliteit en valt niet te rijmen met de ambitie van Gent als klimaat-neutrale stad.” zeggen de actievoerders Steven Geirnaert van GMF en Wim Geirnaerdt van UNIZO.

De actievoerders dienen een bezwaarschift in tegen de plannen, lanceren de website www.rip-the-loop.be en starten een sensibiliseringscampagne rond de negatieve effecten van The Loop op de handelaars en de mobiliteit van Gent. “We roepen alle bezorgde Gentenaars, die begaan zijn met propere lucht en een levendige binnenstad, om zich ook te keren tegen dit megaproject via de website www.rip-the-loop.be.”

The Loop: “Uplace aan de Leie”
Aan Flanders Expo, op de site waar ook IKEA zich bevindt, verrijst binnenkort een gloednieuw outletcentrum van 32.000 m², met daarnaast 6.300 m² grootschalige commerciële oppervlakte. Verder wordt ook 14500 m² recreatieruimte voorzien (voor o.a. een cinema en een bowling) en een kantorencomplex van 21000 m².

Een en ander betekent dat men op enkele kilometers van het stadscentrum een nieuwe Veldstraat wil inplanten of in m² 3 maal wat men nu aan shoppingartikelen in Deinze kan vinden. De geplande winkeloppervlakte aan The Loop komt overeen met de oppervlakte van het Waasland Shopping center aan de rand van Sint-Niklaas. Sinds de opening van dit shopping center staat maar liefst één derde van de winkels in het stadscentrum leeg, het triest record van alle Vlaamse centrumsteden.

UNIZO vreest een uitdunning van de onafhankelijke en kleinschalige middenstand in het stadscentrum. “Het megashoppingcenter The Loop is een slechte zaak voor Gent en de Gentenaars. Flanders Expo is te ver gelegen en te slecht verbonden met de binnenstad om ook positieve effecten van het outletcentrum te kunnen voelen. Wie zal er nu eerst gaan shoppen in het outletcenter, om daarna nog af te zakken naar de Veldstraat?” aldus Wim Geirnaerdt van UNIZO.

Gegarandeerd verkeersinfarct
Indien The Loop een succes wordt, dan zal het reusachtige verkeersstromen genereren. Het project verwacht 1 tot 3 miljoen bezoekers, bovenop de bezoekers aan Flanders Expo en Ikea. Daarom worden meer dan 4.000 parkeerplaatsen voorzien.
Niemand begrijpt hoe men dit kan combineren. Dit betekent zeker ook een concurrentieel nadeel voor de winkeliers in de binnenstad van Gent. “Uit het mobiliteitsonderzoek bleek al dat een dergelijk project niet kan functioneren zonder dat er een bijkomende, vierde rijstrook komt op de E40. Deze vierde rijstrook is er vandaag niet, is niet gepland en er is ook geen geld voor. Ook voor een volwaardig treinstation op Flanders Expo heeft de NMBS geen geld. De fietsverbindingen zijn ondermaats, getuige het recent door de Fietsersbond aangeklaagde “geen-fietsenbeleid”. Bij de simulaties van het autoverkeer voor The Loop systematisch verkeerde (te lage) cijfers gebruikt. De milderende maatregelen die men voorstelt schieten te kort”.

“Het verkeersinfarct dat dreigt te ontstaan aan The Loop bedreigt niet alleen Gent, maar de hele regio te ontwrichten. Er dreigt een verkeersinfarct in en rond Sint-Denijs-Westrem en Zwijnaarde. Als dit knooppunt dichtslibt heeft dit ook gevolgen voor de leefbaarheid van Drongen. Het stilstaande verkeer rond Flanders Expo zal nu drongen doorkruisen als verbinding tussen de R4 en E40.” getuigt Steven Geirnaert van GMF.

De stad doet 2 tegenstrijdige zaken tegelijkertijd: voor de binnenstad wil men via het mobliliteits- en parkeerplan het aantal autobewegingen sterk terugschroeven. Op enkele kilometer buiten de stad rolt men de rode loper uit voor de autobezoeker. Conceptueel krijg je dit niet uitgelegd. Daarnaast betekent dit zeker ook een concurrentieel nadeel voor de vele winkeliers in de binnenstad, vult Wim Geirnaerdt van UNIZO aan.

Klimaat-neutrale stad?
Steven Geinaert: “Gent heeft zeer terecht de ambitie om een klimaat-neutrale stad te worden. Het verkeer is vandaag al verantwoordelijk voor 33% van de CO2-uitstoot in de stad. Een dergelijk autogericht project, als The Loop, met een zeer grote extra verkeersgeneratie, valt niet te rijmen met het streven naar een klimaatneutraal Gent. Als dit project wordt goedgekeurd, mag de klimaat-neutrale ambitie worden opgeborgen. We vragen ons dan ook af hoe de stad Gent - die duidelijk partner is in dit project- de komst van dit megaproject rijmt met haar klimaatplan dat in het najaar 2014 gelanceerd wordt?”

Ontwikkeling in het grootste geheim
De ontwikkeling van The Loop is één van de meest grootschalige stadsontwikkelingsprojecten in Gent. Naast Gent wordt er als het ware een kleine centrumstad bijgebouwd. Nochtans horen we daar weinig over. Zowel de stad als de projectontwikkelaars doen er alles aan om dit project onder de radar te realiseren.

“In tegenstelling tot andere projecten met dezelfde omvang zoals Uplace, is hier nauwelijks maatschappelijk debat over. De gemeenteraad werd buitenspel gezet met de verkoop van de aandelen van AGSOB. Met de verkoop aan Banimmo werd de rol van de stad helemaal beknot. Door deze transactie werd de ontwikkeling van The Loop geen publieke maar een private investering in de handen van een vastgoedspeler. De achterliggende Amerikaanse outletuitbater McArthurGlen verhult zich in stilte. Dat mogen de Gentenaars niet over hun kant laten gaan.“

Duurzame invulling als alternatief
GMF en UNIZO willen dat het achterhaalde plan voor The Loop en Flanders Expo wordt herzien. De plannen zijn meer dan 10 jaar oud en inmiddels achterhaald door de nieuwe inzichten. Noch Vlaanderen, noch Gent zitten te wachten op een mega shoppingscentrum. De leegstand in Vlaanderen neemt toe, de verkeersdruk stijgt. Project zoals The Loop zijn niet meer van deze tijd. De ruimte aan Flanders Expo zou beter worden gebruikt voor duurzame investeringen die echt banen opbrengen zoals de realisatie van een nieuw wetenschapspark.

GMF en UNIZO vragen daarom aan het stadsbestuur om de huidige bouwvergunning af te wijzen en nieuwe krijtlijnen uit te zetten voor een meer gepaste en duurzame invulling van The Loop.