Petitie

Naam
Vrielynck
Voornaam
Pascal
Postcode
9000
Gemeente
Gent
Uw steunbetuiging
Waar blijft die participatieve democratie waarmee het Gents bestuur zo mee pronkt? En Groen verschuilt zich, bij monde van Filip Mateeuw, achter zoiets als continuïteit van bestuur. Het wordt tijd dat de Gentenaar de stad dwingt om de touwtjes weer zelf in handen te nemen! Er zijn zo veel noden in Gent: 25 % jeugdwerkloosheid, meer dan 8000 mensen op een wachtlijst voor een sociale woning, stijgende armoede cijfers, sluikstorten ... De stad Gent moet investeren in openbare dienstverlening en niet in megalomane projecten vanuit de 20ste eeuw!
 
< Terug